Co je SpEK? Proč je SpEK? Pro koho je SpEK? Chcete-li se dozvědět více, čtěte zde, kde se neformálním způsobem dočtete o základním smyslu spolku.

Chcete-li se stát členem nebo členkou Spolku evangelických kazatelů, můžete tak učinit zasláním této přihlášky na adresu předsedy SpEKu.

 

Chcete-li podrobnější popis a informace v jazyce formálnějším, přečtěte si Stanovy spolku.

Aktuálně

SpEK píše pražskému Magistrátu o obnovení mariánského sloupu

Na základě usnesení valné hromady SpEKu z ledna 2015, poslal dne 19.6.2015 předseda výboru dopis následujícího znění:

Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 00 Číst dál »

Hodnocení farářského kurzu 2015 - Bolest a naděje

Zde se můžete vyjádřit k lednovému farářskému kurzu 2015. Pomůžete tak přípravě kurzu dalšího.
Prosíme, vyplňte jej nejpozději do 8. března. Děkujeme. Výbor SpEKu.

Zpráva pro valnou hromadu 2015

Zpráva výboru SpEKu za rok 2014 pro valnou hromadu 2015, včetně zprávy finanční.

Posted in

Farářský kurz 2015

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na

farářský kurz

konaný v prostorách PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

od 26. do 30. ledna 2015

 Přihlašujte se >>zde<< Upozorňujeme na jiné místo konání

Bolest a naděje

 pondělí 26. ledna

17:00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve Zdi / Maria Meňkyová

19:00 Společné posezení (Pizzeria Modrá zahrada, Národní 37)

 

úterý 27. ledna

9:00 pobožnost / Ján Meňky

9:15 Utrpení (biblický, starozákonní pohled) / Petr Sláma

11:15 Na konci naděje i bolesti - o vyrovnávání se s těžkou nemocí a hledání naděje - několik poznámek dvou paliativních lékařů / Regina a Ondřej Slámovi

15:00 Valná hromada SpEKu - Sborový dům ČCE v Nuslích

18:30 večeře (navazuje na Valnou hromadu SpEKu)

19:30 Kulturní večer v Nuslích - koncert, pohoštěníTomáš Vtípil

 

středa 28. ledna

9:00 pobožnost / Marianna Slaviková

9:15 Smysl utrpení v životě z psychologického hlediska / Bohumila Baštecká

11:15 Bolest a naděje ve veřejném životě - Panelový rozhovor - Libor Michálek, Ondřej Kubů, Jiří Schneider / Lucie Vopálenská

15:00 Všechny moje děti - film

17:00 Rozhovor se scénáristkou Svatavou Marií Kabošovou

 

čtvrtek 29. ledna

9:00 pobožnost / Jaroslav Kalousek

9:15 Konfirmace - včera, dnes i zítra / Petr Gallus

11:15 Vývoj sebereflexe u dětí a mládeže / Věra Pokorná

15:00 Katecheze dospělých - brněnská zkušenost s Alfa kurzy / Jiří Gruber

19:00 Svatby  “nedotčených” snoubenců - dílna / Martina Kadlecová

         Krátké pastorační rozhovory / Karl Menger

 

pátek 30. ledna

9:00 pobožnost / Marie Provazníková

9:15 Katolíci o Husovi / Martin Vaňáč

11:15 Pravda v mediích (O odpovědnosti za pravdu) / Zbyněk Petráček

 

Více informací o přednášejících a přednáškách >>zde<< Program k tisku a přihláška k tisku níže. Číst dál »

Anotace a medailonky přednášejících

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., (1955) klinická psycholožka s praxí v sociální oblasti. Učí psychosociální krizovou pomoc a spolupráci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice v tématech paliativní péče a umírání. Číst dál »

Knihy k prodeji na farářském kurzu

Nakladatelství Eman: eman.evangnet.cz – po celou dobu trvání kurzu

Nakladatelství Mlýn: mlyn.evangnet.cz – po celou dobu trvání kurzu

Česká biblická společnost -  středa 29. ledna 2014
Pokud si někdo objedná knihy předem (zvlášť pokud by se jednalo o větší množství), může si je na kurzu vyzvednout. Objednávat je možné v  internetovém obchodě www.bibleshop.cz nebo mailem na adrese obchod@dumbible.cz. Na objednané knihy nabízí ČBC účastníkům farářského kurzu slevu 20% z doporučené prodejní ceny.

IRENE PRESS -  čtvrtek 30. ledna 2014  
Bude představena nová knižnice "IRENE PRESS", zřízená organizací Výbor pro péči o Prix Irene (VPPI - www.prixirene.cz), zejména nová publikace: UBLÍŽENOST, POMSTYCHTIVOST A KULTURA ODPOUŠTĚNÍ - autoři psychoterapeuti z Chorvatska a z Izraele IVAN URLIĆ, MIRIAM BERGEROVÁ, AVI BERMAN. K dispozici bude i další knižní nabídka Irene Press.

 

2014

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na
farářský kurz
v Praze v prostorách ETF od 27. 1. do 31. 1. 2014

Přihlašovat se je možno zde.

(přihlašujte se prosím výhradně elektronicky a buďte shovívaví k familiérnímu stylu řeči přihlašovacího automatu, je určen především mládeži).

Quo vadis ČCE?

pondělí 27. ledna

17:00 Bohoslužby u Martina ve zdi - Petr Sláma, Roman Mazur
19:00 Společné posezení (v Krásných ztrátách, Náprstkova 10)
 

úterý 28. ledna

9:00 pobožnost Filip Ženatý
9:15 Teologie ČCE - Jan Štefan
11:15 Quo Vadis ČCE - Miloš Rejchrt
15:00 Valná hromada SPEKu - Sborový dům ČCE v Nuslích
19:00 Kulturní večer v Nuslích - vernisáž, koncert, pohoštění - Pavel Rejchrt, Noční optika
 

středa 29. ledna

9:00 pobožnost - Ondřej Zikmund
9:15 Andělé a démoni - ČCE v duchovním kvasu moderní doby Zdeněk Vojtíšek
11:15 Enochovy cesty - Milan Balabán
13:30 - 15:30 Filmová projekce “Zapadlí evangelíci” - kino Mat
16:00 Panelová diskuze - téma: Quo vadis ČCE - Joel Ruml, Pavel Stolař, Michal Kitta, Martin Kocanda, Petr Sláma, moderuje Jan Keřkovský
 

čtvrtek 30. ledna

9:00 pobožnost - Martina Lukešová
9.15 Církev - partner společenského dialogu - Jindřich Halama
11:15 Sociální spravedlnost - Jaroslav Rajch
15:00 Learning as pilgrimage - Evert R. Jonker
19:00 Dílny
Relax - Beate E. Albrich
Farář a konflikt s farníkem - Bohumila Baštecká
Learning as pilgrimage - konkrétní příklady Evert R. Jonker
 

pátek 31. ledna

9:00 pobožnost - Jana Hofmanová
9:15 Měnící se role faráře - Jan Čapek
9:45 Měnící se role faráře - Jaroslav Pechar
10:15 Debata o měnící se roli faráře - moderuje Aleš Wrana

Přihláška na katechetický seminář s Evertem Jonkerem k Apostolicu pořádaném SPEKem 20.-22.10.2013

Zde se můžete závazně přihlašovat na katechetický seminář s Evertem Jonkerem (informace v příloze).