Farářský kurz 2019

Farářský kurz roku 2019 se konal od 28.1. do 1.2.2019 a nesl téma

Sloužit?

Připravil Spolek evangelických kazatelů ve spolupráci s Diakonií ČCE.

medailony a anotace zde

Program

pondělí 28. ledna

17.00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi / Tomáš Matouš Živný Alžběta Hanychová
19.00 Společné posezení (Restaurace Hlávkův dvůr, Vodičkova 17, Praha 1)

úterý 29. ledna

9.00 pobožnost / Jan Hrudka (audio na konci článku)
9.15 pozdrav zahraničních hostů
9.20–10.50 Mojžíš – služebník Hospodinův Petr Sláma

11.15–12.45 Služba v NZ Jiří Mrázek

15.00–16.30 Rozhovor se synodní radou Moderuje Zvonimír Šorm
17.00–18.30 Křesťanský sbor jako ohnisko diakonie v obci Hermann Steinkamp

18.45–20.00 Jak sehnat peníze k službě (dílna) Zita Nidlová

středa 30. ledna

9.00 pobožnost Anna Peltanová (audio na konci článku)
9.15 pozdrav zahraničních hostů
9.20 – 10.50 O Samaritánovi aneb jak rozuměl „diakonii“ Ježíš Hermann Steinkamp

11.15 – 12.45 Sborová diakonie Iva Květonová, Jan Satke

15.00 Valná hromada SpEK Husův dům (bývalá Velká posluchárna)
18.30 večeře (navazuje na valnou hromadu SpEK)
19.30 Kulturní večer v Husově domě (bývalá Velká posluchárna)
Ridina Ahmedová koncert

čtvrtek 31. ledna

9.00-13.00 Návštěva ústředí, středisek a škol Diakonie ČCE
15.00–16.30 Diakonie ČCE a spiritualita Pavel Hanych, Jan Soběslavský Štěpán Brodský

17.00–18.30 Vize spolupráce Diakonie ČCE s ČCE (rozhovor) Aleš Gabrysz, Daniel Heller moderuje Pavel Hanych

pátek 1. února

9.00 pobožnost Tomáš Jun (audio na konci článku)
9.15 pozdrav zahraničních hostů
9.20–10.50 Mezi skutkařením a službou –
k rizikovým motivacím pomáhajících profesí Jitka Lorenzová

11.15–12.45 Hranice služby aneb jak jsem narazil/a (a proč jsem toho přesto nenechal/a)
Ruth Šormová, Magdaléna Trgalová Štěpán Janča, David Sedláček

MP3: 
Jan Hrudka - pobožnost
Anna Peltanová - pobožnost
Tomáš Jun - pobožnost