Přihláška na farářský kurz 2020

Přihlašovaná/ý / Participant

* na uvedený email obdržíte potvrzení přihlášky s rekapitulací objednaných služeb a instrukcemi k uhrazení poplatku. Dbejte prosíme na jeho správné zadání.
* a confirmation message with additional instructions will be sent to the e-mail address entered above (please double check).

Adresa / Address
Cenová kategorie, noclehy, jídla / Participant's type, accomodation

* zvolte cenovou kategorii podle typu přihlašovaného
* choose one from the two last categories depending on whether you are a church delegate (fees covered) or a regular participant (fees at your expense)

* cena jednoho noclehu a jedné snídaně činí 240 Kč.
* bed and breakfast (one night) for conference participants is 240 CZK / 10 EUR.

(např. střecha, fasáda, statika…), kde se památka nachází a hrubý odhad nákladů.

* Je-li třeba poznámky k ubytování, vložte pouze a právě zde.
* If note concerning accomodation is needed, please fill in here.

* Připojte případnou další žádoucí poznámku k přihlášce. Kliknutím na "Odeslat přihlášku" níže dokončíte přihlášení. Rekapitulaci přihlášky a přesné instrukce k platbě obdržíte na uvedený e-mail.
* You can add any additional note. Click on "Send the form" below to finish the application. You will receive a confirmation message on the e-mail entered above.