Farářský kurz 2020

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na
farářský kurz
konaný v prostorách PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1
27. – 31. ledna 2020

Téma kurzu: Hádala se duše s tělem

>> přihlašujte se zde <<

pondělí 27. ledna
17.00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi / David Sedláček, Karel Šimr
19.00 Společné posezení - Restaurace Rozmar-Inn, Vodičkova 33, Praha 1
 
úterý 28. ledna
9.00 pobožnost / Kristýna Kupfová
9.15 pozdrav zahraničních hostů 
9.30–11.00 Pectus est quod facit theologum. Víra bez náboženství, nebo víra s náboženstvím? / Jan Štefan
11.30–13.00 Starozákonní impulzy pro evangelickou spiritualitu / Lukáš Klíma
15.00–16.30 Rozhovor se synodní radou / Moderuje Michael Otřísal
17.00–18.30 Dějiny evangelické spirituality / Peter Zimmerling 
19.00–20.30 Přitažlivost a erotizace v pastoračních situacích (dílna) / Jan Šikl
19.00–20.30 Jak říkám tělem to, co říkám slovem? (dílna) / Radana Syrovátková

středa 29. ledna
9.00 pobožnost / Aleš Rosický
9.15 pozdrav zahraničních hostů
9.30–11.00 Praxe evangelické spirituality dnes / Peter Zimmerling 
11.30 – 13.00 Slovo tělem: Janovo antimystické evangelium / Jan Roskovec
15.00 Valná hromada SpEK - Husův dům (1. patro – bývalá Velká posluchárna)
18.30 večeře (navazuje na valnou hromadu SpEK), Ethnocatering 
19.30 Kulturní večer v Husově domě – koncert / Jiří Smrž
 
čtvrtek 30. ledna 
9.00 pobožnost / Jan Lavický
9.15-10.45 Tělo jako veřej spásy (Caro cardo salutis) / Pavel Pola
11.15-12.45 Časové tělo jako možnost a úkol / Anna Hogenová
14.00–15.30 Ornitologická procházka kolem Vltavy  (sraz na Karlově mostě) / Pavel Čmelík
16.00–17.30 Školení PO a BOZP / Martin Fryščok
18.00–19.00 Vstoupit do ticha: modlitba Taizé – Martin ve zdi
 
pátek 31. ledna
9.00 pobožnost / Jan Mikschik
9.15 pozdrav zahraničních hostů
9.30–11.00 Labyrint světa a ráj srdce – spiritualita podle Komenského / Pavel Keřkovský
11.30–13.00 Spiritualita na faře (co mě duchovně nese) / Anna Lavická, Jana Hofmanová, Jiří Weinfurter
14.00-15.30 Norské fondy –  tvorba žádosti o grant (Husův dům 1. patro) / Zita Nidlová