Farářský kurz 2015

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na

farářský kurz

konaný v prostorách PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

od 26. do 30. ledna 2015

 Přihlašujte se >>zde<< Upozorňujeme na jiné místo konání

Bolest a naděje

 pondělí 26. ledna

17:00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve Zdi / Maria Meňkyová

19:00 Společné posezení (Pizzeria Modrá zahrada, Národní 37)

 

úterý 27. ledna

9:00 pobožnost / Ján Meňky

9:15 Utrpení (biblický, starozákonní pohled) / Petr Sláma

11:15 Na konci naděje i bolesti - o vyrovnávání se s těžkou nemocí a hledání naděje - několik poznámek dvou paliativních lékařů / Regina a Ondřej Slámovi

15:00 Valná hromada SpEKu - Sborový dům ČCE v Nuslích

18:30 večeře (navazuje na Valnou hromadu SpEKu)

19:30 Kulturní večer v Nuslích - koncert, pohoštěníTomáš Vtípil

 

středa 28. ledna

9:00 pobožnost / Marianna Slaviková

9:15 Smysl utrpení v životě z psychologického hlediska / Bohumila Baštecká

11:15 Bolest a naděje ve veřejném životě - Panelový rozhovor - Libor Michálek, Ondřej Kubů, Jiří Schneider / Lucie Vopálenská

15:00 Všechny moje děti - film

17:00 Rozhovor se scénáristkou Svatavou Marií Kabošovou

 

čtvrtek 29. ledna

9:00 pobožnost / Jaroslav Kalousek

9:15 Konfirmace - včera, dnes i zítra / Petr Gallus

11:15 Vývoj sebereflexe u dětí a mládeže / Věra Pokorná

15:00 Katecheze dospělých - brněnská zkušenost s Alfa kurzy / Jiří Gruber

19:00 Svatby  “nedotčených” snoubenců - dílna / Martina Kadlecová

         Krátké pastorační rozhovory / Karl Menger

 

pátek 30. ledna

9:00 pobožnost / Marie Provazníková

9:15 Katolíci o Husovi / Martin Vaňáč

11:15 Pravda v mediích (O odpovědnosti za pravdu) / Zbyněk Petráček

 

Více informací o přednášejících a přednáškách >>zde<< Program k tisku a přihláška k tisku níže.