2001

 

Program farářského kursu:

22. - 26. ledna 2001

Pondělí 22.

Bohoslužby u Martina ve zdi

káže Jan Keller

Úterý 23.

Všeobecné kněžství, pastýř a sbor v Novém zákoně

Jaroslav Vokoun

Proměny autority

Doc. Pavel Ambros

Jak si představuji spolupráci sboru a kazatele

Lia Valková, Jana Hojná, Dan Popelář

Středa 24.

Zápas o udržení zásady presbyterně synodního zřízení

Pavel Hlaváč

Čtvrtek 25.

Farář/farářka v dnešní době - má představa

Radmila Včelná (bohoslovka), Jiří Tengler (vikář)

Farář/farářka v dnešní době - má představa

Vendula Glancová (mladá farářka), Josef Bartošek

Fórum na téma: Faráři důchodci - představy, očekávání, problémy

Pátek 26.

Farář v ekonomickém soukolí

Jan Roskovec