2003

 

J e ž í š K r i s t u s

13. - 17. ledna 2003

Pondělí 13. ledna

Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi

káže Petr Pivoňka

 

Úterý 14. ledna

Ranní pobožnost

Tomáš Drobík

„Není jiného jména ... skrze něhož bychom spaseni býti mohli“ (Sk 4,12)

Jakub Dvořák

Kristus prvních sedmi koncilů

Lenka Karfíková

Christologické důrazy a slabiny ČCE

Dan Drápal

Rozhovor s redaktory křesťanského tisku - večer odboru pro veřejné záležitosti

připravuje Jakub S. Trojan & spol

 

Středa 15. ledna

Ranní pobožnost

Lukáš Ondra

"Christum treibet" (Existuje křesťanský klíč k četbě Písma?)

Petr Pokorný

Ježíš Kristus v našich bohoslužbách

Lubomír Kabíček

"Za koho mne pokládáte vy?"

Jana Pivoňková, Zdeněk Žemlička, Vladimír Hauser. Rozhovor o osobní cestě vyrovnávání se s Kristem moderovaný Janem Šimsou

 

Čtvrtek 16. ledna

Ranní pobožnost

Filip Čapek

Kristus - klíč k Trojici nebo Trojice - klíč ke Kristu?

Pavel Jun

Posedlost vinou?

Pavel Rejchrt

Valná hromada Spolku

(volba výboru)

Rozhovor s Reginou Peškovou, vedoucí tajemnicí kanceláře SR na téma "Co je úkolem mé kan-celáře?"

 

Pátek 17. ledna

Ranní pobožnost

Daniela Rothkegel

Kým je pro mne Kristus? (Ježíš v diskusi „o novou orientaci“)

Miroslav Pfann