2007

 

JDI A JEDNEJ TAKÉ TAK
farářský kurs, 22. - 26. ledna 2007

Pondělí 22.

17:00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi

Pavel Klinecký, Jan Plecháček

(sbírka je určena na částečnou úhradu pobytu zahraničních hostů)

Úterý 23. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Pavel Klimeš

           Ježíš a etika

Petr Pokorný

11:15 Podnikání a etika

Dalibor Titěra

15:00 Zapomenutí svědkové: Jiří Sedmík a Blahoslav Hrubý

Jana Žmolíková a Pavel Hlaváč

19:00 Večer odboru pro veřejné záležitosti: Politika a etika - 
- Jan Litomiský a Zdeněk Bárta

večer moderuje Jakub S. Trojan

Středa 24. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Ivo Mareš

           Přizpůsobujeme se světu? – proměny evangelické etiky

Jindřich Halama

11:15 Etické otázky umělého oplodnění

Karel Řežábek

15:00 Rozhovor se Synodní radou

moderuje Jan Dus

Čtvrtek 25. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Jiří Palán

           Starozákonní etika

Pavel Keřkovský

11:15 Manželství

Jeroným Klimeš

15:00 Valná hromada Spolku evangelických kazatelů

ve velké posluchárně ETF UK

20:30 Kulturní večer - „Mystéria buffa“ v podání Víti Marčíka

ve velké posluchárně ETF UK

Pátek 26. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Jiří Kvapil

           Etika v křesťanství a islámu

Pavel Hošek

  11:15 Moderovaný rozhovor k tématu Supervize

povede Jan Keřkovský