2011

 

A STALO SE SLOVO…

 

 

farářský kurs, 24. - 28. ledna 2011
v prostorách Evangelické teologické fakulty UK

 

 

Pondělí 24. ledna

17:00 bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi

Tomáš Bísek a Anna Lavická

Úterý 25. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Richard Dračka

  9.15 A stalo se slovo Hospodinovo

Martin Prudký

10:15 Naše lidská slova slovem Božím? Analogie christologická, nikoli sakramentologická

Jan Štefan

11:30 diskuse (ve skupinách) s přednášejícími

 

15:00 Slovo a událost

Jakub Čapek

19:00 Respekt ke slovu

rozhovor s Erikem Taberym, vede Jan Čapek

Středa 26. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Pavlína Lukášová

  9.15 Jak kážu slovo Boží

Štěpán Hájek

11:15 Jak poslouchám slovo Boží

Petr Oslzlý

15:00 rozhovor s …

Lia Valková, synodní kurátorka, a Joel Ruml, synodní senior

Jindřich Halama, děkan ETF UK

David Šourek, ředitel Diakonie ČCE

moderuje Jan Čapek

18:30 Pracovní dílny

Práce s biblickými postavičkami – Rut Kučerová

Konfirmační příprava – David Balcar, Petr Gallus

Supervize – Marie Zemanová

Čtvrtek 27. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Debora Rumlová

  9.15 Vytlačuje obraz slovo z veřejné komunikace?

Petr Bílek

11:15 diskusní skupiny:

Rozhovor o tématu kursu + malé cvičení v komunikaci – Ivan Ryšavý

Mluviti stříbro, mlčeti zlato – Jan Mamula

K vybraným programům z kursu – Tomáš Trusina

Setkání s krajany – Petr Brodský (v zasedací místnosti na synodní radě)

14:30 Valná hromada Spolku evangelických kazatelů

14.30-15.30 - debata o farářích mimo službu ve sboru – řídí Filip Keller

19:00 Transitus irregularis

koncert a posezení v krčmě u Salvátora

Pátek 28. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Jonatan Hudec

  9.15 Boží slovo a výtvarné umění

Martin Zlatohlávek

11:00 Boží mlčení

Jindřich Halama