Co je SPEK?

SpEK je spolek kazatelů Českobratrské církve evangelické, kteří se dobrovolně sdružují, aby se společně vzdělávali, podporovali v situacích sociální, pracovní či obecně lidské nouze, usilovali o dobré jméno svého stavu a kolegialitu.

Ke SpEKu se mohou připojit i ne-kazatelé, protože umožňuje i jiné typy členství – zakládající (pro sponzory), čestné (pro mimořádně zasloužilé a ty, které chce SpEK vyznamenat) a přispívající (pro ty, kdo se chtějí účastnit aktivit SpEKu, ale chtějí platit nižší příspěvky, ovšem nemají hlasovací právo na valných hromadách).

Jednou do roka pořádá SpEK tzv. farářský kurs, pětidenní setkání s přednáškami, moderovanými debatami a semináři na různá teologická, společenská, politická i jiná témata. Ke kursu patří i bohoslužby s večeří Páně a denní pobožnosti. Nedílnou součásti kursu je i sbírka při bohoslužbách na potřebné mimo řady SpEKu. Farářský kurs bývá hojně navštěvován. Každý rok z něho vzniká sborník.

Kromě prostředků na svůj provoz vybírá SpEK od svých členů peníze, které poskytuje pozůstalým na zařízení pohřbu zemřelých kolegů – kolegyň, dále k pomoci kazatelům, kteří se ocitli v sociální nouzi, bylo jim ukradeno auto, měli havárii, absolvují nákladnou léčbu apod. Také podporujeme vzdělávání svých členů, nákupy literatury, odborné semináře připravující kazatele k lepší službě v jejich povolání. SpEK se také účastní jednání s vedením církve o mzdách farářů, nájemních smlouvách k bytům, rozdělování sociální pomoci ze zahraničí a také se zasloužil o to, že faráři mohou dostávat místo části mzdy stravenky a zaměstnavatel tak ušetří na daňových výdajích a může zvýšit mzdy.

SpEK v nedávné době také vstupoval jako partner jednání do konfliktů svých členů se sbory či vedením církve. SpEK samozřejmě nemá žádný zaměstnavatelský či volený mandát, ale přesto může zprostředkovat rozhovor, naléhat na své členy, aby dělali čest svému stavu.

SpEK má bohatou, i když násilím přerušenou historii, protože navazuje na dřívější SČED (Svaz českobratrského evangelického duchovenstva). Spolupracuje s obdobnými zahraničními farářskými spolky, které nám občas nabízejí výměnné pobyty, stipendia či dovolené v zařízeních svých církví.

SpEK tvoří platformu k setkávání velmi různorodých skupin. Nabízí půdu k rozhovorům tradic, teologických směrů, proudů zbožnosti, generací kazatelů a kazatelek. V současné době má 199 členů a členek.

Přihlášku do SpEK naleznete zde

Historie SČED zde

Členské příspěvky

 

Členské příspěvky činí:

a) Členové řádní - 600,- Kč

b) Důchodci a kazatelky na mateřské dovolené - 300,- Kč
(Odchod do důchodu či na mateřskou dovolenou nutno ohlásit Davidu Sedláčkovi - kontakt viz "Výbor spolku")

c) Členové přispívající - 200,- Kč

PřílohaVelikost
prihlaska_SpEK.pdf93.48 KB