2009

 

K SVOBODĚ JE DLOUHÉ PUTOVÁNÍ 
farářský kurs, 26. - 30. ledna 2009 
posluchárna ETF UK, Černá 9, Praha 1

 

 

Pondělí 26. ledna

17:00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi

Pavel Kašpar, Ondřej Ruml

 

Úterý 27. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Marie Medková

           Jeremjášova fatální rozhodnutí

Milan Balabán

11:15 „Dlouhé evangelické jaro“ - ČCE a státní správa v letech 1963-1972

Ondřej Matějka

15:00 Vyrovnávání se s minulostí - osobní vyznání a pohled

Miloslav Vašina

19:00 Rozhovor o Janu Palachovi se spoluautorem monografie Jan Palach '69 Jakubem Jarešem

moderuje Jakub S. Trojan

Středa 28. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Ondřej Kolář

           Radost ze zaslíbení evangelia - matoušovská perspektiva

Ulrich Luz - švýcarský novozákonník

11:15 Vliv J.L.Hromádky na vyrovnávání se církve s komunistickou dobou

Jan Šimsa

15:00 Církev ve svobodě - panelová diskuze s Erazimem Kohákem, Annou Lavickou a Danielem Ženatým

moderuje Michal Kitta

18:30 Pracovní dílny

(na zapsání – počet účastníků omezen; účastnický poplatek 50,- Kč)

Supervizní sezení ve formě bálintovské skupiny (10 účastníků) – vede Marie Zemanová

Supervizní sezení ve formě bálintovské skupiny (10 účastníků) – vede Jiří Jakubů

Homiletická dílna (15 účastníků) – vede Martin Horák

Čtvrtek 29. ledna

pozor, posun začátku dopoledního programu

  9:30 Ranní pobožnost

Hana Chroustová

           Fakulta a minulost

Miroslav Pfann: Zpráva o práci rehabilitační komise KEBF v letech 1990-92

Martin Prudký: K otázkám kontinuity a diskontinuity mezi KEBF a ETF UK

11:30 Katolická církev a dědictví komunismu

Stanislav Balík

14:30 Valná hromada Spolku evangelických kazatelů

ve velké posluchárně ETF UK

19:00 Kulturní večer
"Dvacet deka duše" - recitál Jiřího Dědečka

ve velké posluchárně ETF UK

Pátek 30. ledna

  9:00 Ranní pobožnost

Lukáš Klíma

           Odpovědnost křesťanů a církví za veřejný život

Jakub S. Trojan

  11:15 „Zraněná paměť! Jaké uzdravení?“

Bernard Martin