2013

Krása

...jako lilie polní

 

pondělí 28. ledna

17:00 Bohoslužby u Martina ve zdi - Jan Štefan, Ivo Mareš

úterý 29. ledna

9:00 pobožnost - František Plecháček

9:15 Krása v Novém zákoně - Jiří Mrázek

11:15 Zobrazování a zobrazitelnost: ikonická reprezentace posvátného v náboženských tradicích - Pavel Hošek

15:00 PR - jak se sbory a církev prezentují na veřejnosti - Ivo Mareš

19:00 Gregoriánský chorál - David Eben

středa 30. ledna

9:00 pobožnost - Michael Erdinger

9:15 Evangelická krása - Sixtus Bolom Kotari

11:15 Krása u filosofů - Filip Karfík

15:00 Panelová diskuze - téma: nový zpěvník členové zpěvníkové komise

19:00 dílny

Jak udělat krásné bohoslužby - Pavel Filipi

Ideální kostel - Vít Cimbura

Krása z pohledu arteterapeuta - Beate Albrich

- zážitková, tvořivá dílna s prvky arteterapie

čtvrtek 31. ledna

9:00 pobožnost - Jakub Hála

9.15 Krása bohoslužby - nové inspirace, využití moderních prvků a technologií při bohoslužbě - Albert Bogle

11:15 diskuzní skupiny

Krása liturgie - Iona, keltské motivy v liturgii - Suzane Brown

Krása slova - jak má farář mluvit, aby to znělo přirozeně a civilně - Pavel Ryjáček

15:00 Valná hromada SPEKu ve sborovém domě v Praze Nuslích

19:00 vernisáž výstavy prací Jany a Petra Tureckých (Praha - Nusle) - David Rejchrt, Jana Turecká, Petr Turecký

volný večer s občerstvením

pátek 1. února

9:00 pobožnost - Marta Zemánková

9:15 Současná sakrální architektura - Zdeněk Fránek

11:15 Česká literatura posledních dvaceti let z pohledu editora a nakladatele, s důrazem na autory evangelické tradice - Jan Šulc