Farářský kurz 2008

Téma: Evangelická identita
Datum: 21-25.1.2008
Místo: Evangelická teologická fakulta UK

 

Pondělí 21. ledna

 • 17:00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi Joel Ruml, Abigail Hudcová

Úterý 22. ledna

 • 9:00 Ranní pobožnost
 • Co všechno bylo u kolébky ČCE? Pavel Filipi
 • 11:15 Český mesianismus: teologicko-dějinné projekty k výkladu smyslu dějin a poslání národa či obce Boží v českém kontextu Peter C. A. Morée
 • 15:00 Diakonie včera, dnes a zítra Vojen Syrovátka
 • 19:00 Večer odboru pro veřejné záležitosti: Rozsah a oblasti činnosti StB a věrohodnost písemností, které po sobě StB zanechala, Radek Schovánek, pracovník Odboru archivu bezpečnostních složek MV ČR

Středa 23. ledna

 • 9:00 Ranní pobožnost
 • Kacíři, daňkovci a společenství s příběhy. Role Písma v identitě českobratrského evangelíka. Ondřej Macek
 • 11:15 Katolický pohled na dobu přestupového hnutí, Jana Šebestová (změna přednášejícího pro onemocnění M.Pehra)
 • 15:00 Rozhovor se zástupci Evangelické teologické fakulty UK

Čtvrtek 24. ledna

 • 9:00 Ranní pobožnost
 • Protestantismus jako duchovní útvar Jan Kranát
 • 11:15 Hledání evangelické a katolické identity a jejich vzájemného vztahu Martin T. Zikmund
 • 15:00 Valná hromada Spolku evangelických kazatelů ve velké posluchárně ETF UK
 • 20:30 Kulturní večer - koncert jazzového uskupení „Noční optika“ ve velké posluchárně ETF UK

Pátek 25. ledna

 • 9:00 Ranní pobožnost
 • Evangelické důrazy ve světle kritického pohledu bible Petr Sláma
 • 11:15 Proč jsem evangelička Hana Pfannová

 

Rok: 2008
ISBN: 9788086211619
NKP-CNB: cnb001803934
OCLC Number: (OCoLC)316297909
OKCZID: 110268047
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Evangelická identita: sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 21.-25. ledna 2008. 1. vyd. Benešov: EMAN, 2008, 87 s. Knižnice SPEKu, sv. 14. ISBN 978-80-86211-61-9.

Kategorie příspěvků