Přihláška do spolku (SpEK)

fk

SpEK je spolek kazatelů Českobratrské církve evangelické, kteří se dobrovolně sdružují, aby se společně vzdělávali, podporovali v situacích sociální, pracovní či obecně lidské nouze, usilovali o dobré jméno svého stavu a kolegialitu.

Ke SpEKu se mohou připojit i ne-kazatelé, protože, kromě řádného, umožňuje i jiné typy členství – zakládající (pro sponzory), čestné (pro mimořádně zasloužilé a ty, které chce SpEK vyznamenat) a přispívající (pro ty, kdo se chtějí účastnit aktivit SpEKu, ale chtějí platit nižší příspěvky, ovšem nemají hlasovací právo na valných hromadách).

Funkce, stav (např.: farář; výpomocná kazatelka; ETF UK; v důchodu...)
Adresa bydliště

Typ členství
  • Řádným členem může být každý ordinovaný kazatel či kazatelka Českobratrské církve evangelické. Výši členského příspěvku stanoví valná hromada. Důchodci a kazatelky na mateřské dovolené platí na základě písemné žádosti v poloviční výši.
  • Přispívajícím členem je ten, kdo zaplatí členský příspěvek ve výši 1/3 řádného členského příspěvku. Může se zúčastnit všech podniků Spolku, ale nemá hlasovací právo.

  • Členové řádní - 600,- Kč
  • Důchodci a kazatelky na mateřské dovolené - 300,- Kč
    (Odchod do důchodu či na mateřskou dovolenou nutno ohlásit - kontakt viz "Výbor spolku".)
  • Členové přispívající - 200,- Kč

Souhlasím s tím, aby SpEK po dobu mého členství o mně vedl tyto údaje: jméno a příjmení, titul, rodné číslo, poštovní adresu, elektronickou adresu, telefonní čísla a informace související s typem členství. A opatroval údaje dle směrnice GDPR.

prihlaska_stara