Farářský kurz 2015

Téma: Bolest a naděje
Datum: 26-30.1.2015
Místo: PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

 

pondělí 26. ledna

 • 17:00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve Zdi / Maria Meňkyová
 • 19:00 Společné posezení (Pizzeria Modrá zahrada, Národní 37)

úterý 27. ledna

 • 9:00 pobožnost / Ján Meňky
 • 9:15 Utrpení (biblický, starozákonní pohled) / Petr Sláma
 • 11:15 Na konci naděje i bolesti - o vyrovnávání se s těžkou nemocí a hledání naděje - několik poznámek dvou paliativních lékařů / Regina a Ondřej Slámovi
 • 15:00 Valná hromada SpEKu - Sborový dům ČCE v Nuslích
 • 18:30 večeře (navazuje na Valnou hromadu SpEKu)
 • 19:30 Kulturní večer v Nuslích - koncert, pohoštěníTomáš Vtípil

středa 28. ledna

 • 9:00 pobožnost / Marianna Slaviková
 • 9:15 Smysl utrpení v životě z psychologického hlediska / Bohumila Baštecká
 • 11:15 Bolest a naděje ve veřejném životě - Panelový rozhovor - Libor Michálek, Ondřej Kubů, Jiří Schneider / Lucie Vopálenská
 • 15:00 Všechny moje děti - film
 • 17:00 Rozhovor se scénáristkou Svatavou Marií Kabošovou

čtvrtek 29. ledna

 • 9:00 pobožnost / Jaroslav Kalousek
 • 9:15 Konfirmace - včera, dnes i zítra / Petr Gallus
 • 11:15 Vývoj sebereflexe u dětí a mládeže / Věra Pokorná
 • 15:00 Katecheze dospělých - brněnská zkušenost s Alfa kurzy / Jiří Gruber
 • 19:00 Svatby  “nedotčených” snoubenců - dílna / Martina Kadlecová
 • 19:00 Krátké pastorační rozhovory / Karl Menger

pátek 30. ledna

 • 9:00 pobožnost / Marie Provazníková
 • 9:15 Katolíci o Husovi / Martin Vaňáč
 • 11:15 Pravda v mediích (O odpovědnosti za pravdu) / Zbyněk Petráček

 

Knižnice SpEKu

http://eman.evangnet.cz/bolest-a-nadeje

Autor: kol.

obálka Bolest a naděje

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2015.

O utrpení, jeho důvodech i východiscích v pohledu Starého zákona, psychologie, paliativního lékaře. Doplněno o husovské téma pravdy a praktický přehled o konfirmaci. Obsahuje kázání Márie Meňkyové (Ex 3) a přednášky Petra Slámy Utrpení: Biblický, starozákonní pohled, Ondřeje Slámy Několik poznámek k hledání „dobrého umírání“, Bohumily Baštecké Smysl utrpení v životě z psychologického hlediska, Petra Galluse Konfirmace včera, dnes – a zítra?, Věry Pokorné Vývoj dětské sebereflexe a význam rozvoje řeči v předškolním věku, Martina Vaňáče Katolíci o Husovi, Zbyňka Petráčka Odpovědnost za pravdu v médiích.

Uspořádala Elen Plzáková.

Knižnice SpEKu č. 20, brož., 100 stran, ISBN 978-80-88060-05-5

 

Anotace

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., (1955) klinická psycholožka s praxí v sociální oblasti. Učí psychosociální krizovou pomoc a spolupráci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice v tématech paliativní péče a umírání. Pro organizace se angažuje v supervizi a hodnotovém poradenství, v souvislostech neštěstí se zabývá psychoterapií a terénní krizovou či komunitní prací. Je místopředsedkyní Etické komise Českomoravské psychologické společnosti a členkou Psychosociálního intervenčního týmu ČR.

*Smysl utrpení v životě z psychologického hlediska - Přidržíme-li se pro zjednodušení bio-psycho-sociálně-spirituální růžice věd o člověku, psychologie v ní vyniká porozuměním egu a sobě ve vztazích k sobě, druhým a světu. Zabývá se například silou vůle (sebeřízením) a osobní zdatností při zvládání překážek, prožíváním a tím, proč děláme to, co děláme, jak sebe ve (vztahovém) světě vnímáme a co si o tom všem myslíme. Z tématu utrpení si vybírá spíše strádání intrapsychické včetně intrapsychických obran proti němu (například v podobě pozitivních přesvědčení). V souvislostech reálných útrap se příliš pohybovat neumí, tudíž se v takových momentech spojuje s jinými obory. Udělá z důsledků nepříznivých událostí nemoc a promění se v psychopatologii, nebo zavnímá velikost člověka tváří v tvář nepřízni osudu a dostane se na pomezí filozoficko-duchovní. Ego, které se v zásadě považuje za nezranitelné a nesmrtelné, s utrpením nepočítá. Psychologie současnosti však ukazuje, že mnohem více, než jsme se dříve domnívali, reagujeme (i nevědomě) na prostředí, v němž žijeme. Co se stane, když ego čelí utrpení blízkého nebo když zažívá válku? Zda a jaký to má smysl, posuďte sami. 

Mgr. Petr Gallus,Th.D., farář ČCE v Sázavě

Mgr. Jiří Gruber, farář ČCE dříve v Kloboukách u Brna, nyní v Brně I, senior brněnského seniorátu, autor Evangelického katechismu pro mládež i dospělé (2004), a příručky Pojď a přesvědč se (2007).

Svatava Maria Kabošová, scénáristka, žije v Praze. Spolu se svým mužem Ladislavem (režie, scénář) a synem Michaelem (kamera, produkce) jsou hlavními tvůrci filmu Všechny moje děti, který chce posunout dál celospolečenskou diskuzi o tom, jak účinně pomoci Romům. Práce na filmu trvala 4 roky (2010-2013). Divácky nad očekávání úspěšný film aspiruje na množství cen. http://www.vsetkymojedeti.eu/

*Všechny moje děti. Sociální časosběrný dokumentární film o životě nejchudších romských rodin v osadách na východním Slovensku, ve Velké Lomnici a Huncovcích. Marián Kuffa, *1959 Kežmarok, původně zemědělský inženýr a horolezec, je charismatický katolický kněz a muž činu. Spolu se „svými dětmi“ - bývalými vězni, bezdomovci a drogově závislými, pro které vybudoval ve farnosti v Žakovcích domov, kde společně žijí a pracují - pomáhá také Romům v blízkých slumech. S laskavým humorem, obětavě a s láskou učí Romy žít jinak. Je to strhující příběh o velikosti a síle křesťanské lásky. Přestože je to příběh nekončící, kdy hrozí, že z člověka vysaje veškerou energii, je to příběh naděje – Romové, kteří zpočátku jen berou, se postupně učí dávat, pracovat jeden pro druhého a ctít pravidla dobrého soužití. Dokumentární film, CZ, SK, 2013, 90 min.

Mgr. Martina Kadlecová, farářka ČCE v Silůvkách. 

Cíl dílny: Rozhovor; sdílení informací, zkušeností a zážitků; posun v chápání a v otevřenosti církve.  Právní řád ČR umožňuje uzavřít manželství před orgánem církve. Stále víc snoubenců se obrací na faráře ČCE, protože vchází v široké povědomí, že dělají “hezké” svatby a nekladou si podmínky. Otevírá se tím možnost pomoci i lidem mimo církev. Bereme to jako dar z nebe? Jako možnost ukázat k  Bohu, který je láska, v situaci, kdy se láska skloňuje ve všech pádech? 

Jaroslav Kalousek, ordinovaný presbyter a kurátor Českého reformovaného sboru v Peregu Mare v Rumunsku

Mgr. Ondřej Kubů, soudce Okresního soudu v Táboře (trestní úsek), člen Církve bratrské v Táboře, stanice Chýnov, v současnosti předseda spolku Křesťanští právníci.

Karl Menger, studentský farář  v Kostnici (ESG Konstanz), zemská církev v Bádensku, učitel náboženství na Alexander-von Humboldt gymnáziu v Kostnici, školní pastor, supervizor německého společenství pro pastorální psychologii (DGEP), vede výcviky pro „krátký rozhovor“, vede bálintovské skupiny, pastorační supervizor na telefonu, vzdělává studenty pastorační péče  v “ krátkém  rozhovoru”, má dlouholeté  zkušenosti v pastoraci, poradenství, supervizích.

*Přednáška bude uvedením do tématu knihy Timma H.Lohseho “Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství”, vyšlo v nakladatelství Eman

Mgr. Ján Meňky, farář sboru Evangelické církve a. v. v Michalovcích 

Mgr. Mária Meňkyová, farářka Reformované církve na Slovensku na sboru Lastomír, seniorka michalovského seniorátu (do konce roku 2014), absolventka Komenského evangelické bohoslovecké fakulty

Mgr. Libor Michálek, MPA,nyní senátor, dříve pracoval jako finanční analytik a bankéř. Studium: Přírodovědecká fakulta v Olomouci. Předchozí pracovní místa: Fond národního majetku, Komise pro cenné papíry, ČNB, finanční expert pro světovou banku. Celou jeho pracovní kariéru provází výrazný protikorupční postoj. Veřejně známý je případ z roku 2010, kdy se stal ředitelem Státního fondu životního prostředí a posléze byl právě z tohoto důvodu odvolán. Je ženatý, má tři děti a je praktikující křesťan.

Zbyněk Petráček, novinář, zakládající člen redakce a bývalý redaktor týdeníku Respekt  (1990-2007). Nyní redaktor Lidových novin. Specializace: zahraniční politika, Izrael, izraelsko-palestinské vztahy

Doc. PhDr. Věra Pokorná (*1939), psycholožka, věnuje se pedagogické psychologii (především poruchám učení). Pracuje na částečný úvazek na katedře psychologie na UK PedF, překládá, publikuje a vede kurzy, ve kterých učí posluchače Feuersteinově metodě Instrumentálního obohacování. 

* "Vývoj sebereflexe u dětí a mládeže" - Jakou představu o sobě sama si v určitých vývojových etapách tvoří. Ráda bych na závěr pověděla pár poznámek o situaci mládeže v současnosti.

Marie Provazníková, ordinovaná presbyterka Nezávislého evangelického sboru ve Veselynivce na Ukrajině

Doc. Petr Sláma Th.D., odborný asistent na katedře Starého zákona ETF UK, kazatel ČCE.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. je onkolog a paliativní lékař Masarykova onkologického ústavu v Brně.

MUDr. Regina Slámová je vedoucí lékařkou hospice sv. Alžběty v Brně.

Ludmila Sverdlová, ordinovaná presbyterka Nezávislého evangelického sboru v Bohemce na Ukrajině

Mgr. Martin Vaňáč, asistent Ekumenického institutu ETF UK v Praze

Lucie Vopálenská, redaktorka Českého rozhlasu, v minulosti spolupracovala s Rádiem svobodná Evropa/Rádiem Svoboda, osm let spoluvytvářela a moderovala diskusní pořad Na hraně v ČT, v roce 20I0 tamtéž pořad Kontexty.

Tomáš Vtípil, *1981 Brno. Evangelík. Výrobce hluku. Český hudební skladatel, multiinstrumentalista (především houslista), performer, zpěvák, člen několika hudebních uskupení rozličných žánrů (koncertuje a skládá hudbu pro DG 307, hudebně doprovází P. Zajíčka při literárních čteních, pouliční kapela Urband), autor filmové a scénické hudby (film Pouta 2010), hudební producent. http://www.vtipil.cz

Ing. Jiří Schneider, spolupracovník Pražského institutu bezpečnostních studií (PSSI), dříve zeměměřič, v letech 1990-92 poslanec Federálního shromáždění (za OF, později za ODS), po rozdělení Československa diplomat (velvyslanec ČR v Izraeli 1995-8), v letech 2010-2014 1. náměstek ministra zahraničních věcí ČR. Evangelík, presbyter a kantor sboru v Praze-Střešovicích, člen redakční rady Křesťanské revue. Je ženatý, má tři dospělé děti.

Kategorie příspěvků