Farářský kurz 2011

Téma: A stalo se slovo...
Datum: 24-28.1.2011
Místo: Evangelická teologická fakulta UK

 

Pondělí 24. ledna

 • 17:00 bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi Tomáš Bísek a Anna Lavická

Úterý 25. ledna

 • 9:00 Ranní pobožnost Richard Dračka
 • 9.15 A stalo se slovo Hospodinovo Martin Prudký
 • 10:15 Naše lidská slova slovem Božím? Analogie christologická, nikoli sakramentologická Jan Štefan
 • 11:30 diskuse (ve skupinách) s přednášejícími
 • 15:00 Slovo a událost Jakub Čapek
 • 19:00 Respekt ke slovu rozhovor s Erikem Taberym, vede Jan Čapek

Středa 26. ledna

 • 9:00 Ranní pobožnost Pavlína Lukášová
 • 9.15 Jak kážu slovo Boží Štěpán Hájek
 • 11:15 Jak poslouchám slovo Boží Petr Oslzlý
 • 15:00 rozhovor s …Lia Valková, synodní kurátorka, a Joel Ruml, synodní senior, Jindřich Halama, děkan ETF UK, David Šourek, ředitel Diakonie ČCE moderuje Jan Čapek
 • 18:30 Pracovní dílny
  • Práce s biblickými postavičkami – Rut Kučerová
  • Konfirmační příprava – David Balcar, Petr Gallus
  • Supervize – Marie Zemanová

Čtvrtek 27. ledna

 • 9:00 Ranní pobožnost Debora Rumlová
 • 9.15 Vytlačuje obraz slovo z veřejné komunikace? Petr Bílek
 • 11:15 diskusní skupiny:
  • Rozhovor o tématu kursu + malé cvičení v komunikaci – Ivan Ryšavý
  • Mluviti stříbro, mlčeti zlato – Jan Mamula
  • K vybraným programům z kursu – Tomáš Trusina
  • Setkání s krajany – Petr Brodský (v zasedací místnosti na synodní radě)
 • 14:30 Valná hromada Spolku evangelických kazatelů
 • 14.30-15.30 - debata o farářích mimo službu ve sboru – řídí Filip Keller
 • 19:00 Transitus irregularis koncert a posezení v krčmě u Salvátora

Pátek 28. ledna

 • 9:00 Ranní pobožnost Jonatan Hudec
 • 9.15 Boží slovo a výtvarné umění Martin Zlatohlávek
 • 11:00 Boží mlčení Jindřich Halama

 

Knižnice SpEKu

http://eman.evangnet.cz/a-stalo-se-slovo

obálka A stalo se slovo…

Co se to děje, když čteme v Písmu „stalo se slovo Hospodinovo“? Co znamená kázat – a poslouchat – slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu?
Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2011.
Autoři: Tomáš Bísek (Úvodní bohoslužby), Martin Prudký (A stalo se slovo Hospodinovo…), Jan Štefan (Naše lidská slova slovem Božím?), Jakub Čapek (Slovo a událost), Štěpán Hájek (Jak kážu slovo Boží)), Petr Oslzlý (Jak poslouchám slovo Boží), Petr Bílek  (Vytlačuje obraz slovo z veřejné komunikace?), Martin Zlatohlávek  (Boží slovo a výtvarné umění), Jindřich Halama (Boží mlčení)

Knižnice SpEKu č. 17. ISBN 978-80-86211-77-0; 112 stran

Kategorie příspěvků