Farářský kurz 2020

Téma: Hádala se duše s tělem
Datum: 27-31.1.2020
Místo: PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

 

pondělí 27. ledna 2020

 • 17.00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi / David Sedláček, Karel Šimr
 • 19.00 Společné posezení - Restaurace Rozmar-Inn, Vodičkova 33, Praha 1

úterý 28. ledna 2020

 • 9.00 pobožnost / Kristýna Kupfová
 • 9.15 pozdrav zahraničních hostů 
 • 9.30–11.00 Pectus est quod facit theologum. Víra bez náboženství, nebo víra s náboženstvím? / Jan Štefan
 • 11.30–13.00 Starozákonní impulzy pro evangelickou spiritualitu / Lukáš Klíma
 • 15.00–16.30 Rozhovor se synodní radou / Moderuje Michael Otřísal
 • 17.00–18.30 Dějiny evangelické spirituality / Peter Zimmerling 
 • 19.00–20.30 Přitažlivost a erotizace v pastoračních situacích (dílna) / Jan Šikl
 • 19.00–20.30 Jak říkám tělem to, co říkám slovem? (dílna) / Radana Syrovátková

středa 29. ledna 2020

 • 9.00 pobožnost / Aleš Rosický
 • 9.15 pozdrav zahraničních hostů
 • 9.30–11.00 Praxe evangelické spirituality dnes / Peter Zimmerling 
 • 11.30 – 13.00 Slovo tělem: Janovo antimystické evangelium / Jan Roskovec
 • 15.00 Valná hromada SpEK - Husův dům (1. patro – bývalá Velká posluchárna)
 • 18.30 večeře (navazuje na valnou hromadu SpEK), Ethnocatering 
 • 19.30 Kulturní večer v Husově domě – koncert / Jiří Smrž

čtvrtek 30. ledna 2020

 • 9.00 pobožnost / Jan Lavický
 • 9.15-10.45 Tělo jako veřej spásy (Caro cardo salutis) / Pavel Pola
 • 11.15-12.45 Časové tělo jako možnost a úkol / Anna Hogenová
 • 14.00–15.30 Ornitologická procházka kolem Vltavy  (sraz na Karlově mostě) / Pavel Čmelík
 • 16.00–17.30 Školení PO a BOZP / Martin Fryščok
 • 18.00–19.00 Vstoupit do ticha: modlitba Taizé – Martin ve zdi

pátek 31. ledna 2020

 • 9.00 pobožnost / Jan Mikschik
 • 9.15 pozdrav zahraničních hostů
 • 9.30–11.00 Labyrint světa a ráj srdce – spiritualita podle Komenského / Pavel Keřkovský
 • 11.30–13.00 Spiritualita na faře (co mě duchovně nese) / Anna Lavická, Jana Hofmanová, Jiří Weinfurter
 • 14.00-15.30 Norské fondy –  tvorba žádosti o grant (Husův dům 1. patro) / Zita Nidlová

 

Knižnice SpEKu

http://eman.evangnet.cz/kol-hadala-se-duse-s-telem

Autor: kol.

Název knihy: Hádala se duše s tělem

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2020

Biblické výklady, přednášky i osobní zkušenosti na téma spirituality v evangelické tradici. Starozákonní podněty pro spiritualitu přibližuje L. Klíma, o antimystických rysech Janova evangelia pojednává J. Roskovec. Dějiny i současnou praxi evangelické spirituality představuje P. Zimmerling, novější českou tradici reflektuje J. Štefan. O „těle jako veřeji spásy“ přednáší P. Pavel Pola OCD, o vztahu duše a těla ve filosofické tradici A. Hogenová. Komenského spiritualitu přibližuje prostřednictvím důkladného rozboru Labyrintu světa P. Keřkovský, dvě farářky a jeden farář podali osobní svědectví o spiritualitě na faře.

Uspořádal Petr Sláma.

Kategorie příspěvků