Co je SpEK? Proč je SpEK? Pro koho je SpEK? Chcete-li se dozvědět více, čtěte zde, kde se neformálním způsobem dočtete o základním smyslu spolku.

Chcete-li se stát členem nebo členkou Spolku evangelických kazatelů, můžete tak učinit zasláním této přihlášky na adresu předsedy SpEKu.

 

Chcete-li podrobnější popis a informace v jazyce formálnějším, přečtěte si Stanovy spolku.

Aktuálně

Farářský kurz 2022

Předpokládaný termín FK 2022 - 24. - 28. ledna 2022.

Předpokládané místo konání: Aula Pedagogické fakulty UK

 

Výbor má naději, že po přejití covidové bouře se vrátíme k běžnému kurzovnímu cyklu. O dalším Vás bude Výbor včas a průběžně informovat! 

 

Bohoslužby 25. ledna 2021 - Kázání Petra Pivoňky, seniora Východomoravského seniorátu ČCE

J 10,9 -10:

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Milí přátelé v Kristu, sestry a bratři, kolegyně a kolegové, Číst dál »

Výnos sbírky po bohoslužbách pro NADĚJI – 25. ledna 2021

Pro terénní pracovníky NADĚJE začal v prosinci nepřetržitý provoz, včetně víkendů a svátků. Noční hlídky od 20.00 do 8.00 obcházejí místa, kde lidé bez domova přežívají - nejen ulice města, ale i jeho okrajové části, lesíky apod. K dispozici mají vozidlo pro případy převozu lidí bez domova do zdravotnických zařízení, nízkoprahového centra nebo noclehárny. V Praze NADĚJE mimo své celoroční azylové domy zajišťuje v zimě také provoz nočního centra a noclehárny pro muže a ženy bez domova. Noclehárna na Smíchově v Nádražní ulici může nabídnout přenocování pro 60 osob. V těchto dnech je kapacita zcela zaplněná. Přicházejí lidé z ulice, ti nejvíce zasažení zimou. Noclehárna, mimo přespání, nabízí možnost hygieny, výměnu oblečení a teplý čaj. Na poskytnutí stravy bohužel nezbývají finanční prostředky. Výnos z finanční sbírky použije NADĚJE na nákup potravin pro lidi bez domova, kteří využívají smíchovskou noclehárnu. Nakoupíme pečivo, konzervy a ovoce. Velmi děkujeme za Vaši podporu a vážíme si toho, že jste rozhodli pomoci právě lidem bez domova.

DANIEL SVOBODA B.TH.
OBLASTNÍ ŘEDITEL, NADĚJE (www.nadeje.cz)

-------------------------------------

Sbírka skončila!

Na účet SpEK přišlo 9.205 Kč, rozhodnutím Výboru byl výnos dorovnán na 10 tis.Kč a tato suma byla odeslána na účet NADĚJE.

Díky Vám všem, kdo jste přispěli!

 
 
 
 

FK - BOHOSLUŽBY - 25. 1. 2021 v 17 hodin - Online

Milí přátelé, členové i nečlenové SpEK, Číst dál »

Hodnocení farářského kurzu 2020 - Hádala se...

Zde se můžete vyjádřit k lednovému farářskému kurzu 2020, který nesl název "Hádala se duše s tělem". Pomůžete tak přípravě kurzu dalšího. Prosíme, vyplňte jej do 16. února. Děkujeme. Výbor SpEK.

Přihláška na farářský kurz 2020

Michael Bünker - The joy of being a pastor in Europe

Michael Bünker:

The joy of being a pastor in Europe

Lecture to the KEP Conference in Admont, 17 June 2019

 

Good morning to you all, dear sisters and brothers. Číst dál »

Posted in

Michael Bünker - Mit Freude evangelischer Pfarrer oder Pfarrerin in Europa sein

Michael Bünker:

Mit Freude evangelischer Pfarrer oder Pfarrerin in Europa sein

Vortrag bei der KEP Konferenz in Admont, 17. 6. 2019

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, Číst dál »

Posted in

Farářský kurz 2020

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na
farářský kurz
konaný v prostorách PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1
27. – 31. ledna 2020

Téma kurzu: Hádala se duše s tělem

>> přihlašujte se zde << Číst dál »

Zpráva pro Valnou hromadu 2019

V přílohách naleznete zprávu o činnosti výboru a přehled hospodaření za rok 2018.

Posted in