Co je SpEK? Proč je SpEK? Pro koho je SpEK? Chcete-li se dozvědět více, čtěte zde, kde se neformálním způsobem dočtete o základním smyslu spolku.

Chcete-li se stát členem nebo členkou Spolku evangelických kazatelů, můžete tak učinit zasláním této přihlášky na adresu předsedy SpEKu.

 

Chcete-li podrobnější popis a informace v jazyce formálnějším, přečtěte si Stanovy spolku.

Aktuálně

Farářský den 2021

Spolek evangelických kazatelů Vás zve

v pondělí 7. června 2021 od 10 hodin na farářský den

v evangelickém sboru v Pardubicích, Hronovická 492/25.

 

INVENTURA: otevřené on-line besedy

Výbor Spolku evangelických kazatelů

uspořádal panelovou diskusi s kandidáty volby do synodní rady na synodu ČCE v květnu t.r.

 

Záznam besedy je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=v0U8rVBgEFs Číst dál »

Bohoslužby 25. ledna 2021 - Kázání Petra Pivoňky, seniora Východomoravského seniorátu ČCE

J 10,9 -10:

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Milí přátelé v Kristu, sestry a bratři, kolegyně a kolegové, Číst dál »

Výnos sbírky po bohoslužbách pro NADĚJI – 25. ledna 2021

Pro terénní pracovníky NADĚJE začal v prosinci nepřetržitý provoz, včetně víkendů a svátků. Noční hlídky od 20.00 do 8.00 obcházejí místa, kde lidé bez domova přežívají - nejen ulice města, ale i jeho okrajové části, lesíky apod. K dispozici mají vozidlo pro případy převozu lidí bez domova do zdravotnických zařízení, nízkoprahového centra nebo noclehárny. V Praze NADĚJE mimo své celoroční azylové domy zajišťuje v zimě také provoz nočního centra a noclehárny pro muže a ženy bez domova. Noclehárna na Smíchově v Nádražní ulici může nabídnout přenocování pro 60 osob. V těchto dnech je kapacita zcela zaplněná. Přicházejí lidé z ulice, ti nejvíce zasažení zimou. Noclehárna, mimo přespání, nabízí možnost hygieny, výměnu oblečení a teplý čaj. Na poskytnutí stravy bohužel nezbývají finanční prostředky. Výnos z finanční sbírky použije NADĚJE na nákup potravin pro lidi bez domova, kteří využívají smíchovskou noclehárnu. Nakoupíme pečivo, konzervy a ovoce. Velmi děkujeme za Vaši podporu a vážíme si toho, že jste rozhodli pomoci právě lidem bez domova.

DANIEL SVOBODA B.TH.
OBLASTNÍ ŘEDITEL, NADĚJE (www.nadeje.cz)

-------------------------------------

Sbírka skončila!

Na účet SpEK přišlo 9.205 Kč, rozhodnutím Výboru byl výnos dorovnán na 10 tis.Kč a tato suma byla odeslána na účet NADĚJE.

Díky Vám všem, kdo jste přispěli!

 
 
 
 

FK - BOHOSLUŽBY - 25. 1. 2021 v 17 hodin - Online

Milí přátelé, členové i nečlenové SpEK, Číst dál »

Farářský kurz 2021 - ZRUŠEN !!!

Předpokládaný termín FK 2021 - 25. - 29. ledna 2021.

Místo konání: Aula Pedagogické fakulty UK

  Číst dál »

Hodnocení farářského kurzu 2020 - Hádala se...

Zde se můžete vyjádřit k lednovému farářskému kurzu 2020, který nesl název "Hádala se duše s tělem". Pomůžete tak přípravě kurzu dalšího. Prosíme, vyplňte jej do 16. února. Děkujeme. Výbor SpEK.

Přihláška na farářský kurz 2020