Co je SpEK? Proč je SpEK? Pro koho je SpEK? Chcete-li se dozvědět více, čtěte zde, kde se neformálním způsobem dočtete o základním smyslu spolku.

Chcete-li se stát členem nebo členkou Spolku evangelických kazatelů, můžete tak učinit zasláním této přihlášky na adresu předsedy SpEKu.

 

Chcete-li podrobnější popis a informace v jazyce formálnějším, přečtěte si Stanovy spolku.

Aktuálně

Hodnocení farářského kurzu 2016 - Svoboda a odpovědnost

Zde se můžete vyjádřit k lednovému farářskému kurzu 2016. Pomůžete tak přípravě kurzu dalšího. Prosíme, vyplňte jej do 15. února. Děkujeme. Výbor SpEK.

Zpráva o činnosti za rok 2015 pro valnou hromadu 2016

V přiložených dokumentech je k disposici zpráva o činnosti spolku za rok 2015, včetně zprávy finanční.

Farářský kurz 2016

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na farářský kurz konaný v prostorách PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1 od 25. do 29. ledna 2016

 

Svoboda a odpovědnost

přihlašujte se >>zde<<
medailony a anotace >>zde<<

pondělí 25. ledna

17:00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve Zdi / N.Čejková, P.Kalus
19:00 Krásný večer v Café Kampus (Náprstkova 10, pův. Krásné ztráty)

 

úterý 26. ledna

9:00 pobožnost / Michal Branda

9:15 Co dělá německá církev pro uprchlíky / Christiane Schultz

11:15 O práci Diakonie ČCE s uprchlíky / Alena Fendrychová

15:00 Valná hromada SpEKu - Sborový dům ČCE v Nuslích

18:30 večeře (navazuje na Valnou hromadu SpEKu)

19:30 Kulturní večer v Nuslích - “barový podkres” Jakub Dvořáček, vernisáž výstavy fotografií klientů chráněné dílny v Gruzii a klientů střediska DČCE Zvonek

 

středa 27. ledna

9:00 pobožnost / Benjamin Kučera

9:15 Příchozí a hosté mezi národy země / Martin Prudký

11:15 (In)tolerance v evropských dějinách a dnes / Petr Hlaváček

15:00 Uprchlíci v Česku / Martin Rozumek

následující rozhovor moderuje Magdalena Trusinová

17:00 Možnost společné návštěvy knihovny Václava Havla: rozhovor s Michaelem Žantovským / Štěpán Hájek
 

čtvrtek 28. ledna

9:00 pobožnost Dan Páleník

9:15 Je křesťanství ohroženo islámem? / Pavel Hošek

11:15 Je islám ohrožen křesťanstvím? / Mikuláš Vymětal

15:00 Proč (ne)zkoumat život mikrobů na ledovcích: / Jakub Žárský

Radosti a úskalí objevování obecných vzorů v přírodě

19:00 Eko-dílna / Ilona Mužátková

Práce s uprchlíky - praktické otázky / Věra Roubalová

Setkávání s islámem u nás - rozhovor s muslimy / Mikuláš Vymětal, hosté
 

pátek 29. ledna

9:00 pobožnost / Filip Němeček

9:15 Zelený extremismus českých environmentálních hnutí / Bohuslav Binka

11:15 Křesťanství: příčina nebo lék ekologické krize? / Jan Zámečník

 

Přihláška na Farářský kurz 2016

Vyplňte prosíme formulář a klikněte na "Odeslat přihlášku".
Fill in the form please and click: "Send the form".

SpEK píše pražskému Magistrátu o obnovení mariánského sloupu

Na základě usnesení valné hromady SpEKu z ledna 2015, poslal dne 19.6.2015 předseda výboru dopis následujícího znění:

Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 00 Číst dál »

Hodnocení farářského kurzu 2015 - Bolest a naděje

Zde se můžete vyjádřit k lednovému farářskému kurzu 2015. Pomůžete tak přípravě kurzu dalšího.
Prosíme, vyplňte jej nejpozději do 8. března. Děkujeme. Výbor SpEKu.

Zpráva pro valnou hromadu 2015

Zpráva výboru SpEKu za rok 2014 pro valnou hromadu 2015, včetně zprávy finanční.

Posted in

Farářský kurz 2015

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na

farářský kurz

konaný v prostorách PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

od 26. do 30. ledna 2015

 Přihlašujte se >>zde<< Upozorňujeme na jiné místo konání

Bolest a naděje

 pondělí 26. ledna

17:00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve Zdi / Maria Meňkyová

19:00 Společné posezení (Pizzeria Modrá zahrada, Národní 37)

 

úterý 27. ledna

9:00 pobožnost / Ján Meňky

9:15 Utrpení (biblický, starozákonní pohled) / Petr Sláma

11:15 Na konci naděje i bolesti - o vyrovnávání se s těžkou nemocí a hledání naděje - několik poznámek dvou paliativních lékařů / Regina a Ondřej Slámovi

15:00 Valná hromada SpEKu - Sborový dům ČCE v Nuslích

18:30 večeře (navazuje na Valnou hromadu SpEKu)

19:30 Kulturní večer v Nuslích - koncert, pohoštěníTomáš Vtípil

 

středa 28. ledna

9:00 pobožnost / Marianna Slaviková

9:15 Smysl utrpení v životě z psychologického hlediska / Bohumila Baštecká

11:15 Bolest a naděje ve veřejném životě - Panelový rozhovor - Libor Michálek, Ondřej Kubů, Jiří Schneider / Lucie Vopálenská

15:00 Všechny moje děti - film

17:00 Rozhovor se scénáristkou Svatavou Marií Kabošovou

 

čtvrtek 29. ledna

9:00 pobožnost / Jaroslav Kalousek

9:15 Konfirmace - včera, dnes i zítra / Petr Gallus

11:15 Vývoj sebereflexe u dětí a mládeže / Věra Pokorná

15:00 Katecheze dospělých - brněnská zkušenost s Alfa kurzy / Jiří Gruber

19:00 Svatby  “nedotčených” snoubenců - dílna / Martina Kadlecová

         Krátké pastorační rozhovory / Karl Menger

 

pátek 30. ledna

9:00 pobožnost / Marie Provazníková

9:15 Katolíci o Husovi / Martin Vaňáč

11:15 Pravda v mediích (O odpovědnosti za pravdu) / Zbyněk Petráček

 

Více informací o přednášejících a přednáškách >>zde<< Program k tisku a přihláška k tisku níže. Číst dál »