Členské příspěvky

  1. Členové řádní - 600,- Kč
  2. Důchodci a kazatelky na mateřské dovolené - 300,- Kč (Odchod do důchodu či na mateřskou dovolenou nutno ohlásit předsedovi spolku - kontakt viz "Výbor spolku".)
  3. Členové přispívající - 200,- Kč

Pro úhradu členských příspěvku použijte jako
- variabilní symbol své rodné číslo
- specifický symbol 27.

Platné od roku 2020.

cp