Proč být členem?

Vítáme nové členy především z řad evangelického farářstva, výpomocných kazatelů a kazatelek i studentů a přátel teologie!

O typech členství (více viz Stanovy SpEKu čl. 5-7)

5. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členové mohou být řádní, přispívající, zakládající a čestní. Plná členská práva, zejména právo hlasovací (aktivní i pasivní), mají jen členové řádní.
a) Řádným členem může být každý ordinovaný kazatel či kazatelka Českobratrské církve evangelické. Výši členského příspěvku stanoví valná hromada. Důchodci a kazatelky na mateřské dovolené platí na základě písemné žádosti v poloviční výši.
b) Přispívajícím členem je ten, kdo zaplatí členský příspěvek ve výši 1/3 řádného členského příspěvku. Může se zúčastnit všech podniků Spolku, ale nemá hlasovné právo.
c) Zakládajícím členem je ten, kdo Spolku věnuje částku ve výši desetinásobku členského příspěvku.
d) Čestným členem může být jmenován ten, kdo se významně zasloužil o Spolek nebo církev, anebo ten, komu chce Spolek za jeho dílo projevit svou úctu a vděčnost.

 

Proč jsem vstoupil/a do SpEKu...

Hana Ducho, farářka v Pardubicích:

Práce SPEKu mi už na vikariátu dávala smysl. Setkávání, kolegialita, farářský kurz, vzájemná podpora, síť vztahů – chtěla jsem být prostě součástí toho všeho.

Alžběta Hanychová, farářka v Praze - Horních Počernicích:

Už od fakulty mě těší setkávání na kurzech a také jsem byla zvědavá, jak se organizuje kazatelská sociální výpomoc.

Ewa Jelinek, farářka v Ostravě:

Formální a neformální (to spíš :D) setkávání s kolegyněmi a kolegy jsou pro mě moc důležité. SpEK byl prostě samozřejmosti.

Matěj Opočenský, farář v Praze - Vršovicích:

Protože je dobrý se řádně jednou za rok na valné hromadě s kolegy pohádat. A taky proto, že sdílení zkušeností na této platformě má smysl. Je obohacující setkávat se napříč farářskými generacemi, zbožností i republikou. Škoda, že se nedaří v rámci SpEKu více podporovat kolegialitu a profesní/stavovské povědomí. Myslím, že by to mohlo být i prevencí proti vyhoření a dobrou inspirační dílnou ve chvílích, kdy se v setmělých farářských nocích inspirace nedostává.

Michael Pfann, farář ve Vrchlabí:

Protože to prostě patří k věci. – Setkávání. Diskuze. Vzájemná podpora. A konec konců tak trochu odbory.

Elen Plzáková, farářka v Jimramově:

Protože se mi zdálo hezké, že mohu být v takové VIP společnosti. ;-)

Petr Sláma, výpomocný kazatel a pedagog ETF UK:

Od dětství jsem slýchal vyprávění o bohatýrských činech farářů ve SČEDu (předchůdce SpEKu), tak jsem chtěl být jeden z nich.

 

Další zprávy uvítáme, stejně tak nové přihlášky!