Farářský kurz 1998

Téma: Církev
Datum: 2-6. února 1998
Místo: Praha

 

 • bohoslužby u Martina ve zdi
  • kázání: Hana Pfannová - Hospodin s námi učinil velké věci
 • exegeze
  • Jiří Mrázek: Církev v Novém Zákoně
  • Tomáš Novotný: Kazatel 4,17-5,6
 • Miroslav Janeba: Církev, jak já ji vidím
 • Pavel Filipi: Co zbylo z reformačního pojetí církve
 • Martin Prudký: Izrael - lid Hospodinův ve svědectví Písma: inspirace a provokace naší eklesiologii
 • ČCE z pohledu laiků (anketa - zpracoval Pavel Pokorný)
 • Petr Pivoňka: Panelová diskuse o ČCE s laiky
 • Miloš Rejchrt: Perspektivy ČCE

 

 

Autor: Pfann, Miroslav a Spolek evangelických kazatelů
Rok: 1999
ISBN: 9788086211084
NKP-CNB: cnb000691633
OCLC Number: (OCoLC)43612993
OKCZID: 110617182

Citace (dle ČSN ISO 690):
Téma: církev: sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 2.-6. února 1998. Heršpice: EMAN, 1999. 79 s. Knižnice SPEKu, sv. 4.

Kategorie příspěvků