Farářský kurz 2024

Téma: Ordinace. K čemu?
Datum: 22-26.1.2024
Místo: PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

pondělí 22.1.2024

  • 17:00 Bohoslužby s večeří Páně / Zvonimír Šorm, Magdalena Ondrová
  • 19:00 Společné posezení U Medvídků

úterý 23.1.2024

  • 8:50 Modlitba
  • 9:00 Biblická práce / Jan Roskovec
  • 9:30-9:45 pozdravy hostů
  • 9:45-11:15 Svátostné neboli služebné kněžství v katolické církve / Tomáš Petráček
  • 11:45-13:15 Proměny farářské profese v německém kontextu / Kerstin Menzel (německy s překladem)
  • 15:00-16:30 Debata se Synodní radou
  • 17:00-18:30 Farář:ka mezi očekáváními, možnosti a vlastními představami / Ondřej Macek

středa 24.1.2024

  • 8:50 Modlitba
  • 9:00 Biblická práce / Ivana Noble
  • 9:30-9:50 O supervizi / Filip Šimonovský
  • 9:45-11:15 K čemu jsem povolán? / Mireia Ryšková, Pavel Pokorný, Jan Dus
  • 11:45-13:15 Psychologie kazatele:ky / Ivan Ryšavý
  • 15:00-16:30 Valná hromada SpEK + večeře / sbor na Vinohradech (Korunní 60)
  • 19:00-21:00 “Evžen přítel žen” / Divadlo utlačovaných

čtvrtek 25.1.2024

  • 8:50 Modlitba
  • 9:00 Biblická práce / Klara Butting
  • 9:30-9:45 Pozdravy hostů
  • 9:45-11:15 “I začal je učit mnohým věcem” Mk 6,34 / Gerard Minaard (německy s překladem)
  • 11:45-13:15 Panel s výpomocnými kazateli a kaplany / Michael Waloschek, Eliška Härtelová, Daniel Blažek, Daniel Heller
  • 15:00-16:30 Dílny:
    • Modlit se celým tělem, myslí i srdcem / Pavel Pola (ŘKC Salvátor)
    • Bibliodrama / Mireia Ryšková
    • Supervizní dílna / Interní supervizoři ČCE
    • Kazatel:ka a duševní zdraví / Ráchel Bícová
    • Komentovaná prohlídka interaktivní výstavy "Člověk, duše a umělá inteligence" / František Štěch (Kampus Hybernská 998/4, česky/anglicky)
    • Werkstatt zu den Psalmen 129 und 73 / Klara Butting (německy)
  • 17:00-18:30 Dary rozmanité / Charles A. Wiley III. (anglicky s překladem)

pátek 26.1.2024

  • 8:50 Modlitba
  • 9:00 Biblická práce / Jan Rückl
  • 9:30-9:45 Pozdravy zahraničních hostů
  • 9:45-11:15 K čemu je mi farář? / Dalibor Titěra, Ester Úlehlová, Milo Ducho, Hana Pojezdná
  • 11:45-13:15 Nahradí nás umělá inteligence? / František Štěch
  • 14:30-15:30 Informace z ÚCK / Martin Balcar
  • 15:30 Závěr

 

Typ účastníka, cenová kategorie / Participant's type:

  • Platba do 5.1.2024 / payment till 5.1.2024:
    • 1000 Kč (celý kurz) člen SpEK, přihlašuji se a zaplatím do 5.1.2024
    • 1400 Kč (celý kurz) nečlen SpEK, přihlašuji se a zaplatím do 5.1.2024
    • 55 EUR international guest (fees required) - zaplatím do (payment till) 5.1.2024
  • Platba po 5.1.2024 / payment after 5.1.2024
    • 1200 Kč (celý kurz) člen SpEK, přihlašuji se po 5.1.2024 a/nebo zaplatím hotově
    • 1600 Kč (celý kurz) nečlen SpEK, přihlašuji se po 5.1.2024 a/nebo zaplatím hotově
    • 65 EUR international guest (fees required) - zaplatím po (payment after) 5.1.2024
  • Jiné / other
    • 500 Kč jednodenní účastnický poplatek (one day fee)
    • 700 Kč dvoudenní účastnický poplatek (two days fee)
  • Zdarma / for free:
    • 0 Kč kazatel*ka v důchodu
    • 0 Kč vikář*ka, jáhen*ka
    • 0 Kč student*ka ETF
    • 0 Kč přednášející/host (zvaný výborem SpEKu)
    • 0 CZK international delegate (fees covered)

PRŮVODNÍ POZVÁNKA

Vážení přátelé, kolegové a kolegyně,

srdečně Vás zdravíme a posíláme Vám první informaci o Farářském kurzu v Praze (22. – 26. 1. 2024). Z několika aktuálních témat jsme vybrali jedno ze základních specifik kazatelského povolání.

Ordinace. K čemu?

K čemu vlastně jsou kazatelé a kazatelky ordinováni? A je ordinace dneska ještě vůbec k něčemu?

Časy se mění. Mění se společnost, mění se církev, měníme se my, mění se podoby farářské a kazatelské práce. Ordinace zůstává. 

Co pro nás ordinace vlastně znamená? A jak se to setkává s praxí kazatelské služby - farářské, kaplanské, výpomocných kazatelů? Jak to vidíme my evangelíci v historii i dnes? Jak to vidí v ekumeně?   

Nad tím vším i mnohým dalším budeme přemýšlet a diskutovat na příštím farářském kurzu. Třeba to přemýšlení napomůže i k tomu, abychom se profesně zpevnili v naší kazatelské práci.

Farářský kurz pořádá Spolek evangelických kazatelé. Proběhne 22. - 26. ledna 2024 v Praze na Pedagogické fakultě. Mezi řečníky i mezi účastníky se setkáme, jak z kolegy z ČCE tak z české i světové ekumeny. Program bude nabitý. Účast zatím přislíbili například presbyteriánský teolog Charles Wiley z USA, holandský teolog působící v Německu Gerard Minnaard, katolický kněz a teolog Tomáš Petráček, evangelický farář a praktický teolog Ondřej Macek a další.

 

Kurz se koná tradičně v centru Prahy (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, kostel u sv. Martina ve Zdi, místo Valné hromady SpEKu ještě vybíráme).

Prosíme Vás o přeposlání těchto informací kolegům a kolegyním, kteří by o účast konferenci mohli mít zájem. Velice si vážíme pravidelné účasti zahraničních kolegů i přednášejících. Budeme velmi rádi, když pozvete i své přátele.

Přihlášky a přesný program budeme rozesílat na podzim.

Dovolujeme si vás také povzbudit k zaplacení členského příspěvku (pokud jste tak již neučinili). Díky Vašim členským příspěvkům můžeme pořádat jak farářský kurz, tak poskytovat podporu sociální nebo na vzdělání těm, kdo ji potřebují. Plaťte je, prosíme, na účet 2800273495/2010, variabilním symbolem je vaše rodné číslo a specifický symbol 27. Výše příspěvku je 600 Kč, 300 Kč pro kazatele/ky v důchodu či na mateřské dovolené, 200 Kč pro přispívající členy. Ideální je nastavit si trvalý příkaz k platbě. Děkujeme, že fungovaní SpEK i takto podporujete!

Přejeme Vám krásné léto plné Božího požehnání.

Michael Pfann a výbor SpEKu

 

Datum konání akce

-
Kategorie příspěvků