Farářský kurz 2019

Téma: Sloužit?
Datum: 28.1.-1.2.2019
Místo: PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Farářský kurz připravil Spolek evangelických kazatelů ve spolupráci s Diakonií ČCE.

Soubor audio nahrávek: mixcloud.com

 

pondělí 28. ledna

 • 17.00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi / Tomáš Matouš Živný Alžběta Hanychová
 • 19.00 Společné posezení (Restaurace Hlávkův dvůr, Vodičkova 17, Praha 1)

úterý 29. ledna

 • 9.00 pobožnost / Jan Hrudka
 • 9.15 pozdrav zahraničních hostů
 • 9.20–10.50 Mojžíš – služebník Hospodinův Petr Sláma
 • 11.15–12.45 Služba v NZ Jiří Mrázek
 • 15.00–16.30 Rozhovor se synodní radou Moderuje Zvonimír Šorm
 • 17.00–18.30 Křesťanský sbor jako ohnisko diakonie v obci Hermann Steinkamp
 • 18.45–20.00 Jak sehnat peníze k službě (dílna) Zita Nidlová

středa 30. ledna

 • 9.00 pobožnost Anna Peltanová
 • 9.15 pozdrav zahraničních hostů
 • 9.20 – 10.50 O Samaritánovi aneb jak rozuměl „diakonii“ Ježíš Hermann Steinkamp
 • 11.15 – 12.45 Sborová diakonie Iva Květonová, Jan Satke
 • 15.00 Valná hromada SpEK Husův dům (bývalá Velká posluchárna)
 • 18.30 večeře (navazuje na valnou hromadu SpEK)
 • 19.30 Kulturní večer v Husově domě (bývalá Velká posluchárna)
 • Ridina Ahmedová koncert

ridina

čtvrtek 31. ledna

 • 9.00-13.00 Návštěva ústředí, středisek a škol Diakonie ČCE
 • 15.00–16.30 Diakonie ČCE a spiritualita Pavel Hanych, Jan Soběslavský Štěpán Brodský
 • 17.00–18.30 Vize spolupráce Diakonie ČCE s ČCE (rozhovor) Aleš Gabrysz, Daniel Heller moderuje Pavel Hanych

pátek 1. února

 • 9.00 pobožnost Tomáš Jun
 • 9.15 pozdrav zahraničních hostů
 • 9.20–10.50 Mezi skutkařením a službou –
 • k rizikovým motivacím pomáhajících profesí Jitka Lorenzová
 • 11.15–12.45 Hranice služby aneb jak jsem narazil/a (a proč jsem toho přesto nenechal/a)
  Ruth Šormová, Magdaléna Trgalová Štěpán Janča, David Sedláček

 

Na Farářský kurz navazovala v pátek Konference o strategickém plánu Českobratrské církve evangelické, jejíchž záznam je možno zkouknout zde:

 

Knižnice SpEKu

http://eman.evangnet.cz/slouzit

Autor: kol.,

Název knihy: Sloužit?

kol., Sloužit?

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2019

Texty, které téma služby přibližují z pohledu biblických postav a pojmů (P. Sláma, Mojžíš, služebník Boží a J. Mrázek, Služba v Novém zákoně), promýšlejí souvislost diakonské služby sboru a odborné diakonie (H. Steinkamp), sdílejí zkušenosti z budování konkrétních sborových středisek (Nosislav, Přeštice) nebo zkušenosti z pohledu vedení Diakonie ČCE (P. Hanych, Š. Brodský, J. Soběslavský). K „diakonickému neklidu“ provokuje text G. Theissena. Závěrečný blok Hranice služby, aneb jak jsem narazil/a a proč jsem toho nenechal/a je věnován zkušenostem tří kazatelů ČCE.

Uspořádala Martina Kadlecová. Knižnice SpEKu č. 24, brož., 96 stran, ISBN 978-80-88060-19-2

Kategorie příspěvků