Farářský kurz 2023

Téma: Nové nebe a nová země (Zj 21,1): Čím nás křesťanství vybavuje pro ekologickou krizi.
Datum: 23-27.1.2023
Místo: PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

 

pondělí 23. ledna 2023

 • 17.00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi / kázání David Šorm, varhany Peter C. A. Morée
 • 19.00 Společné posezení U Medvídků (Na Perštýně 5, 110 00 Staré Město)

úterý 24. ledna 2023

 •  8.50 Modlitba
 •  9.00 Biblická práce / Filip Čapek
 •  9.30 Pozdravy zahraničních hostů
 •  9.45 Zrcadlo pokoje, sténání tvorstva a obrazy spásy / Jan Zámečník
 • 11.45 Zelená teologie (anglicky s překladem) / Trees van Monfoort
 • 15.00 Rozhovor se zástupci synodní rady a ÚCK / moderováno
 • 17.00 O Bohu, pelikánech a ekologické krizi (anglicky s překladem) / Jay McDaniel

středa 25. ledna 2023

 •  8.50 Modlitba
 •  9.00 Biblická práce / Jan Amos Dus                                                                     
 •  9.30 Pozdravy zahraničních hostů
 •  9.45 Svět jako zraněný milenec: Spiritualita těla ve věku klimatické krize / Adam Borzič
 • 11.45 Žít Laudato si: Teoretická východiska jedné iniciativy / Světla Hanke Jarošová
 • 15.00 Valná hromada SpEK (sbor ČCE na Smíchově) + večeře
 • 19.00 Noční optika (Smíchov, koncert maloformátového jazzového uskupení)

čtvrtek 26. ledna 2023

 •  8.50 Modlitba
 •  9.00 Biblická práce / David Cielontko
 •  9.30 Pozdravy zahraničních hostů
 •  9.45 Dovede se křesťanství vzdát nadřazenosti člověka? (anglicky s překladem) / Clair Linzey
 • 11.45 Panelová diskuse se zahraničními hosty (s překladem) / moderováno
 • 15.00 Zelená dohoda: šance nebo hrozba? / Michal V. Marek, (Bronislava Tomášová)
 • 17.00 Dilny
  • Dílna 1: Od soběstřednosti k biostřednosti (sebezkušenostní) / Tomáš Hawel
  • Dílna 2: Růst či nerůst? Sociálně-ekologická transformace a cesty k dobrému životu v mezích planety (diskusní) / Re-set: Jakub Varvařovský, Radek Kubala
  • Dílna 3: Creation and War (diskusní, anglicky) / Jindřich Halama
  • Dílna 4: Regarding Fellow Creatures: Exploring the Biblical Tradition on Animals (diskusní, anglicky) / Clair Linzey
  • Dílna 5: Nové nebe, nová země a vábení umělé inteligence (diskusní) / František Štěch

pátek 27. ledna 2023

 •  8.50 Modlitba
 •  9.00 Biblická práce / Jiří Mrázek
 •  9.45 Akční a ohrožení: panel mladých / Jan Dostál, Josef Bartošek, Kristina Hamplová, Barbora Mudrová
 • 11.45 Zkoušíme to: příklady pozitivní praxe: Jakub Kašpar, Darina Bártová, Marek Drápal, Petr Mokrejš, Ilona Mužátková / moderováno
 • 14:00 ÚCK: na čem pracujeme a co je hotové / Martin Balcar a další

 

Tisková zpráva

Největší setkání evangelických kazatelek a kazatelů v Česku se zabývalo ekologickou krizí.

„Nové nebe, nová země,“ biblický verš z knihy Zjevení Janovo, byl ústředním heslem letošního Farářského kurzu, který tento týden probíhal na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kurz organizoval Spolek evangelických kazatelů (SpEK) Českobratrské církve evangelické a téma přednášek, prezentací a workshopů - otázka „Čím nás křesťanství vybavuje pro ekologickou krizi?“ – přilákalo přes 200 farářek a farářů i výpomocných kazatelek a kazatelů a dalších hostů z Česka i zahraničí.

Letošní Farářský kurz svým účastníkům nabídl setkání s myšlenkami řady inspirativních zahraničních teologů, například nizozemské feministické a ekologické teoložky Trees van Monfoort, amerického procesuálního teologa Jaye McDaniela, či britské profesorky teologie zvířat Clair Linzey. Na kurzu přednášeli ale také čeští hosté – teolog a etik Jan Zámečník, ekofyziolog z ústavu CzechGlobe Akademie věd ČR Michal V. Marek, či psychoterapeut a básník Adam Borzič. Mezi hosty kurzu byla i Barbora Mudrová z Amnesty International ČR, či Radek Kubala z platformy Re-set.

„Považovali jsme za velmi potřebné zvednout právě toto ekologické téma. Trochu jím navazujeme i na téma loňského kurzu ´V co (ne)věří generace Z´. Současný svět se nachází v klimatické krizi, zásadním poklesem biodiverzity, energetické krizi. Na letošním Farářském kurzu SpEK se pokoušíme společně znovu promýšlet teologickou, křesťanskou, ale i praktickou odpověď na tyto ekologické problémy,“ říká Michael Pfann, vrchlabský farář a člen výboru SpEK.

Kurz byl zahájen bohoslužbami v kostele u Martina ve Zdi, kde nechyběla ani chrámová sbírka. Organizátoři se jejím výtěžkem v konečné výši přes 11 000 Kč rozhodli podpořit aktivity na podporu ochrany biodiverzity, péče o českou krajinu a lepší správy lesů v Česku, které činí Hnutí DUHA.

Spolek evangelických kazatelů, který každoroční Farářské kurzy organizuje, vznikl na přelomu let 1989 a 1990 a navázal na předchozí stavovské organizace evangelických duchovních – Spolek evangelických duchovních české národnosti (1904), Spolek českobratrského duchovenstva (1922) a Spolek českobratrského evangelického duchovenstva (1951), který byl zakázán v roce 1974.

SpEK má od středy obměněný výbor. V jeho vedení skončili vršovický farář Matěj Opočenský a farářka z Pardubic Hana Ducho. Novým předsedou je vrchlabský farář Michael Pfann a ve výboru nově působí i duchovní z Litoměřic Jiří Šamšula a farářka z Roztok a Smíchova Anna Pokorná.

Zdroj: TZ ČCE, ekolist.cz

 

Knižnice SpEKu

https://eman.evangnet.cz/kol-nov-nebe-nov-zem

Autor: Šamšula Jiří (ed.)
Název knihy: Nové nebe a nová země

spek27-2023-obalka.jpg (706×1002)

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2023. Kolektivní monografie.

Teologie a teologové tváří v tvář klimatické krizi, aneb jak si (někteří) křesťané uvědomili, že „při ničení vlastní planetyjsme součástí Země.“ Autoři se věnují výkladům tradičně enviromentálně podezřelých biblických textů (J. Zámečník), otevírají možnosti „zezelenání teologie“ (Trees van Montfoort), spiritualitě celostného pohledu na stvoření (A. Borzič, Jay McDaniel) nebo referují o zdejší iniciativě navazující na encykliku Laudato si' (Světla H.  Jarošová). Přínosnou součástí jsou i ukázky konkrétní praxe farních společenství šetrných k životnímu prostředí (I. Mužátková, M. Drápal, J. Kašpar, P. Mokrejš). Nedílnou součástí jsou opět výklady biblických textů, spjatých tentokrát s aktuálními výzvami (Filip Čapek – O ženě bez korektnosti?, Jan A. Dus – Palingeneze, obnovení všeho?, Dávid Cielontko – Utišení bouře). Inspirativní čtení pro všechny, kdo nechtějí jen s depresí přihlížet, kam se to řítíme.

Uspořádal Jiří Šamšula.

Knižnice SpEKu č. 27, brož., 104 stran, ISBN 978-80-88060-38-3

Datum konání akce

-
Kategorie příspěvků