Farářský kurz 2018

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na farářský kurz konaný v prostorách PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1 od 22. do 26. ledna 2018

přihlašujte se do 15. ledna 2018 >>zde<<

ubytovat se v Church penzionu během kurzu je již takřka nemožné. Za zkoušku nic nedáte, ale... 

přihlašovat se můžete dál. Kapacita sálu je naopak velká

medailony a anotace >>zde<<

Jak se dělá sbor

pondělí 22. ledna

17:00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve Zdi / Joel Ruml, Marianna Sláviková
19:00 Společné posezení (Restaurace U Medvídků, Na Perštýně 345/7, Staré Město, Praha 1)

 

úterý 23. ledna

9:00 pobožnost / Tomáš Cejp

9:15 pozdrav zahraničních hostů

9:20 Jak se dělá "Izrael"? Vize a kritiky "lidu Hospodinova" v látkách Starého zákona. / Martin Prudký

 

11:15 Obrazy a sny o církvi v raném křesťanství. Důsledky pro dnešek / Gerd Theissen

15:00 Valná hromada SpEKu - Husův dům (bývalá Velká posluchárna)

18:30 večeře (navazuje na Valnou hromadu SpEKu)

19:30 Kulturní večer v Husově domě - (bývalá Velká posluchárna) Koncert Pranic / folková skupina, kterou vede Ondřej Halama

 

středa 24. ledna

9:00 pobožnost / Alžběta Hatajová

9:15 pozdrav zahraničních hostů

9:20 Jak se dělá povšechný sbor / Daniel Ženatý, Vladimír Zikmund

11:15 Rozhovor se synodní radou / moderuje Jaroslav Pechar

15:00 Kritika náboženství v katechismu: rozpor? / Gerd Theissen

(Religionskritik im Katechismus – ein Widerspruch in sich?) +

představení Poeticko-kritického katechismu

17:00 "Otevřený sbor" / Roman Mazur, Karel Šimr

 

čtvrtek 25. ledna

9:00 pobožnost / Filip Boháč

9:15 pozdrav zahraničních hostů

9:20 Můžeme čerpat ze zkušeností a pokusů sesterských církví ve světě? / Bernard Martin

Co je podstata? Ježíšovo hnutí, nebo instituce – nebo obojí?

11:15 Konec farního sboru / Jakub Keller, Tomáš Matějovský

15:00 - 17:30 Jak být vidět - přednáško-dílna / Pavlína Kvapilová

15:00 - 18:00 Společné plánování ve sboru - přednáško-dílna / Petr Klápště

20:00 Tam bude jednou náš domov - autorské čtení / Petr Turecký, Jiří Šimsa, Petr Wagner

hudební doprovod ve stylu "noise" na theremin,

Kavárna-knihkupectví Řehoře Samsy, pasáž u Nováků, Vodičkova 30

 

pátek 26. ledna

9:00 pobožnost / Karel Müller

9:15 pozdrav zahraničních hostů

9:20 Jak se dělá "small church" / Bokyoung Park, Ondřej Kolář

11:15 Obcování svatých ve 21. st. / Petr Gallus