Platy kazatelů v některých zahraničních církvích

Na valné hromadě SPEKu v lednu 2012 zaznělo několik referátů o platech kazatelů v některých partnerských zahraničních církvích s návazným rozhovorem.

V příloze je stručný souhrn referátů.

Posted in