Farářský kurz 2019

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na farářský kurz konaný v prostorách PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1,

od 28.1. do 1.2.2019.

Farářský kurz roku 2019 nese téma

Sloužit?

a je připravován ve spolupráci s Diakonií ČCE.

Přihlašujte se do 21. ledna 2019 zde.

medailony a anotace zde

Program

pondělí 28. ledna

17.00 Bohoslužby s večeří Páně u Martina ve zdi / Tomáš Matouš Živný Alžběta Hanychová
19.00 Společné posezení (Restaurace Hlávkův dvůr, Vodičkova 17, Praha 1)

úterý 29. ledna

9.00 pobožnost / Jan Hrudka
9.15 pozdrav zahraničních hostů
9.20–10.50 Mojžíš – služebník Hospodinův Petr Sláma
11.15–12.45 Služba v NZ Jiří Mrázek
15.00–16.30 Rozhovor se synodní radou Moderuje Zvonimír Šorm
17.00–18.30 Křesťanský sbor jako ohnisko diakonie v obci Hermann Steinkamp
18.45–20.00 Jak sehnat peníze k službě (dílna) Zita Nidlová

středa 30. ledna

9.00 pobožnost Anna Peltanová
9.15 pozdrav zahraničních hostů
9.20 – 10.50 O Samaritánovi aneb jak rozuměl „diakonii“ Ježíš Hermann Steinkamp
11.15 – 12.45 Sborová diakonie Ondřej Macek, Jan Satke
15.00 Valná hromada SpEK Husův dům (bývalá Velká posluchárna)
18.30 večeře (navazuje na valnou hromadu SpEK)
19.30 Kulturní večer v Husově domě (bývalá Velká posluchárna)
Ridina Ahmedová koncert

čtvrtek 31. ledna

9.00-13.00 Návštěva ústředí, středisek a škol Diakonie ČCE
15.00–16.30 Diakonie ČCE a spiritualita Pavel Hanych, Jan Soběslavský Štěpán Brodský
17.00–18.30 Vize spolupráce Diakonie ČCE s ČCE (rozhovor) Aleš Gabrysz, Daniel Heller moderuje Pavel Hanych

pátek 1. února

9.00 pobožnost Tomáš Jun
9.15 pozdrav zahraničních hostů
9.20–10.50 Mezi skutkařením a službou –
k rizikovým motivacím pomáhajících profesí Jitka Lorenzová
11.15–12.45 Hranice služby aneb jak jsem narazil/a (a proč jsem toho přesto nenechal/a)
Ruth Šormová, Magdaléna Trgalová Štěpán Janča, David Sedláček

Přihlašujte se (a více informací) na http://spek.evangnet.cz
SpEK, Jungmannova 9, pošt. přihr. 466, Praha 1, e-mail: spek@evangnet.cz, http://spek.evangnet.cz