Zpráva pro Valnou hromadu 2019

V přílohách naleznete zprávu o činnosti výboru a přehled hospodaření za rok 2018.

Posted in